1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)
سلامت نیوز-*دکتر سامرند سلیمی: انتخاب شریک زندگی یکی از تصمیمات مهمی است که باید دقت خاصی به آن داشت و صرفا با تکیه بر احساسات و علاقه ای که به فرد مقابل داریم، او را به عنوان همسر انتخاب نکنیم. به گزارش سلامت نیوز به نقل از سلامانه، اگر در شرف انتخاب شریک زندگی برای خود هستید، بد نیست این چهار نکته را مدنظر داشته باشید. * اگر مشاهده کرديد نامزدتان در مقابل پدر و مادرش تسليم مطلق است، از خود هيچ اختياری ندارد و حتي توصيه های غيرمنطقی آنها را می پذيرد، كمی در انتخاب خود ترديد كنيد. * اگر مشاهده كرديد برای نامزدتان مسائلی مثل شيوه برگزاری مراسم عروسی به طور افراطی مهم تر از خود رابطه است، آن را به عنوان یک نشانه منفی در نظر بگیرید. * اگر نامزد شما با شما بسیار مهربان است، اما در حین رانندگی یا در تعاملات روزمره در کوچه و خیابان با مردم خشونت می کند، یقین داشته باشید که پس از سپری شدن دوران شیرین اولیه رابطه، خشونت علیه شما را هم آغاز خواهد کرد. * آدم ها در دوره نامزدی تلاش می کنند که بهترین حالت رفتاری خود را بروز بدهند. اگر قسمت عمده دوره نامزدی شما به بحث و تلخ کامی می گذرد، این نشانه بسیار بدی از یک زندگی دردناک پس از عقد و عروسی است. * روانپزشک و مشاورازدواج و خانواده

سلامت نیوز-*دکتر سامرند سلیمی: انتخاب شریک زندگی یکی از تصمیمات مهمی است که باید دقت خاصی به آن داشت و صرفا با تکیه بر احساسات و علاقه‌ای که به فرد مقابل داریم، او را به‌عنوان همسر انتخاب نکنیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سلامانه، اگر در شرف انتخاب شریک زندگی برای خود هستید، بد نیست این چهار نکته را مدنظر داشته باشید.


* اگر مشاهده کرديد نامزدتان در مقابل پدر و مادرش تسليم مطلق است، از خود هيچ اختياری ندارد و حتي توصيه‌های غيرمنطقی آنها را می‌پذيرد، كمی در انتخاب خود ترديد كنيد.

* اگر مشاهده كرديد برای نامزدتان مسائلی مثل شيوه برگزاری مراسم عروسی به‌طور افراطی مهم‌تر از خود رابطه است، آن را به عنوان یک نشانه منفی در نظر بگیرید.

* اگر نامزد شما با شما بسیار مهربان است، اما در حین رانندگی یا در تعاملات روزمره در کوچه و خیابان با مردم خشونت می‌کند، یقین داشته باشید که پس از سپری شدن دوران شیرین اولیه رابطه، خشونت علیه شما را هم آغاز خواهد کرد.

* آدم‌ها در دوره نامزدی تلاش می‌کنند که بهترین حالت رفتاری خود را بروز بدهند. اگر قسمت عمده دوره نامزدی شما به بحث و تلخ‌کامی می‌گذرد، این نشانه بسیار بدی از یک زندگی دردناک پس از عقد و عروسی است.

* روانپزشک و مشاورازدواج و خانواده